top of page

DEPARTMENT OF ENGLISH & OTHER LANGUAGES 

ENGLISH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


English is the subject of instruction in all the subjects taught in the

College except for Kiswahili subject.  It therefore plays a vital role in the

overall performance of the DTE and College mean score as a whole.

 

The subject is examined in three papers.  Paper 1 tests the creative writing

skills of the learners, functional skills, reading comprehension skills and

grammatical skills.  The 3nd paper examines the learners’ mastery and

recall of the set books through essay writing. The set texts include novels,

plays and short stories.  Oral literature aspects and poetry are also

tested in this paper. The last paper (Paper 3) majorly deals with the

methodology aspect. This is where knowledge on how to deliver the

content taught is tested.

 

Since teacher training aims at producing teachers with sufficient knowledge

and skill in teaching, the teaching of this subject ensures that this objective

is met though its teaching methods.  These include lecture method, group

discussion and presentations, field research activities, practical methods

such role play, dramatization and demonstrations among others.

 

The teaching workload in the subject is distributed in such a way that each member touches on a section of all the three papers examined.  These include areas such as phonetics and phonily, writing, grammar, oral skills, essays and preparations for teaching practice.

 

The subject also contributes to the running of some co-curricular activities such as talent shows, debating, public speaking, comedies, journalism, and drama and music club.  This aims at ensuring that the College produces all round teacher trainees who would use these skills and talents to build their students.

KISWAHILI

Wakurufunzi wanaoandaliwa na idara hii wananuiwa kuwa wakufunzi

wa shule za upili. Maandalizi yao yanazingatia silabasi iliyoidhinishwa

na taasisi ya kuandaaa mitaala nchini (KICD). Tuna matumaini ya kupeleka

walimu bora wa lugha nyanjani


 

Mtihani wa mwisho kwa kiwango hiki hufanyika katika sehemu tatu.

Kuna karatasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Karatasi ya kwanza inajumulisha

insha, isimu na historia ya Kiswahili. Karatasi ya pili inahusu fasihi kwa

ujumla ilhali karatasi ya tatu inahusu mbinu na taratibu za kufundisha. Kila sehemu

ina jumla ya alama  mia moja, ambapo hatimaye itawekwa juu ya asilimia mia moja.


 

Mbinu zinazotumiwa kufundisha  ni pamoja na mihadhara, majadiliano, kazi mradi na mtindo wa makundi.kuhusu fasihi, tunawashauri wakurufunzi kusoma vitabu vilivyoidhinishwa na hatimaye majadiliano darasani yakiongozwa na mhadhiri husika.


 

Changamoto hazikosi kutokea. Wakati huu, wahadhiri wa Kiswahili ni watatu. Tunatumai kupata  mhadhiri mwingine kabla ya mwaka ujao wa masomo.

Idadi ya wakufunzi wa darasa la Kiswahili si wachache. Inabidi tutumie mtindo wa kutoa mhadhara kwa wingi. Kwa hivyo utahini na usahihishaji yaweza kuwa changamoto. Wakati huu wahadhiri hawa ni Bwa Apwoka, Dkt Florence Muteheli and Bi. Agnes Mungai.


 

Mapendekezo

Ni vigumu kukadiria iwapo wanafunzi wote wana vitabu vya kiada, hasa fasihi na kwa hivyo kama idara tunapendekeza kununuliwe vitabu na Makala Zaidi katika maktaba ya chuo. Pia kuweko kwa wavuti kutasaidia wahadhiri na wanafunzi katika shughuli za utafiti kujiimarisha katika uwanja wa lugha.

 

Lugha ya Kiswahili ni lugha ya taifa na vilevile lugha rasmi.  Ni vyema upewe kipaumbele na kil mshikadau ili kuiendeleza Zaidi.  Era ya lugha ya chuo yafaa kudhuhirisha swala hili muhimu ili ijumaa itengwe kwa matumizi kwenye gwaride na shughuli nyingine muhimu siku ya ijumaa yote.


 

Pia itakuwa bora kama wakurufunzi watatembelea sehemu ya pwani na hasa Mombasa, ikiwa kitovu cha lugha ya Kiswahili itakuwa mahali pema pa wakufunzi wa Kiswahili kutalii ili kutafiti mengi kuhusu ukuaji wa lugha ya Kiswahili.

 

Tunatumai mapendekezo haya yakitiliwa maanani, kila mshikadau ataienzi na kuipelka mbele Zaidi, kwani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. 

Apwoka David

MKUFUNZI - KISWAHILI

Lorna.PNG
Margaret.PNG
Apwoka.PNG

Mrs. Lorna Nyakowa

ACTING SENIOR MISTRESS

ENGLISH & OTHER LANGUAGES

Mrs. Margaret Ayuma

HEAD OF SUBJECT - ENGLISH

Bw. Apwoka David

MKUFUNZI - SOMO LA KISWAHILI

bottom of page